Du är här: Hem

Sprutbyte är en sak, men det behövs mer

I Sverige har vi konstigt nog fortfarande här och där ett lokalt, huvudsakligen politiskt, motstånd mot sprutbyten för individer som injicerar narkotika. Ansvarig minister Gabriel Wikström har länge talat om att undanröja ett hinder genom att via lagstiftning ta bort kommuners möjligheter att som i dag stoppa ett införande av sprutbyte. Det har gått över ett halvår sedan han började prata om det, frågan är när handlingen kommer? Individer i behov av skydd mot ohälsa som blodsmittor ska inte behöva vänta längre!

Och när ett reformförslag kommer bör det inte bara handla om att ta bort kommunernas stoppmöjlighet utan även om att ta bort åldersgränsen och enbart se till behovet av folkhälsoaspekten smittskydd. Landstingen bör även beläggas med en skyldighet att erbjuda sprutbytesverksamhet.

Senast uppdaterad tisdag, 01 September 2015 12:32

Läs mer: Sprutbyte är en sak, men det behövs mer

Internationella överdosdagen

I dag är det internationell uppmärksamhetsdag om narkotikaöverdoser.

En hel del av de narkotikarelaterade dödsfallen beror på överdoser, särskilt kopplat till opiater/opioder. Men även andra överdoser av t. ex. stimulanter och NPS kan vara dödliga. Överdoser kan även leda till olika skador som kan bli svåra att leva med. 

Överdoserna går att minska. Dels genom utbildning om symtom och vad man kan och bör göra. Dels genom utdelning av det preparat som häver en opiat-/opioid-överdos, Naloxon. Även en avkriminalisering av narkotikaanvändning skulle kunna ha betydelse. 

I vår debattartikel om de narkotikarelaterade dödsfallen föreslog vi såväl avkriminalisering som utdelning av Naloxon.

Läs gärna mer om den internationella överdosdagen här. Det finns även en app som kan laddas ner. Den innehåller information om symtom, vad man kan göra vid en överdos mm.

Senast uppdaterad måndag, 31 August 2015 06:50

RFHL inledde "het debattvecka"

Denna vecka inleddes med att RFHL i måndags hade en debattartikel införd i Dagens Samhälle. Vår debattartikel tog upp problematiken kring de ökande narkotikarelaterade dödsfallen. Vi påtalade behovet av en ny mer kvalitativ statistik för att bättre uppmärksamma och skapa möjligheter för att följa utvecklingen och föreslå åtgärder mot narkotikadöden. Vi presenterade även ett urval av de åtgärder som vi föreslår och som vi anser behöver diskuteras. Det blev inledningen på en serie debattartiklar som har debatterat såväl narkotikadöden som narkotikapolitik.

Senast uppdaterad fredag, 28 August 2015 11:22

Läs mer: RFHL inledde "het debattvecka"

RFHL deltar i Örebro Pride-paraden


Idag invigs Örebro Pride. Under veckan äger det som vanligt vid Pride rum en rad olika aktiviteter. Ett program finns på Örebro Prides hemsida

På lördag går den stora paraden av stapeln. RFHL/QvinnoQulan Örebro tillsammans med personer från RFHL Riks kommer att delta i paraden. Alla som vill är självfallet välkomna att ta sällskap med oss! Vi samlas ca kl 16 vid startpunkten som är Scandic Hotel vid Conventum. Klockan 18 går paraden iväg för att ca en timme senare sluta i Stadsträdgården där det blir festligheter.

Senast uppdaterad lördag, 29 August 2015 07:03

Läs mer: RFHL deltar i Örebro Pride-paraden

Hälsa och samhälle utan brukare

Idag har en konferens, eller "initiativforum" som det kallas, om samhälle och hälsa invigts i Varberg. Arrangörer är Varbergs kommun, Region Halland, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Sammankomsten kallas "Livsplats Sverige". Och det låter ju vid en första anblick bra, men det finns ett stort problem med denna konferens.

På programmet står föreläsningar och panelsamtal. Det är en strid ström av deltagare från politikens olika nivåer, tjänstemän från olika offentliga nivåer, ett par professorer och någon enstaka företagare samt IOGT-NTO som framträder i dessa. Det är invigning av Folkhälsomyndighetens generaldirektör och det är tal av folkhälsominister Gabriel Wikström.

Senast uppdaterad tisdag, 25 August 2015 11:22

Läs mer: Hälsa och samhälle utan brukare

Debattartikel i Dagens Samhälle

RFHL har i dag en debattartikel i Dagens Samhälle om förra veckans nyhet att Sverige 2014 noterade ett nytt rekord för de narkotikarelaterade dödsfallen i Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Vi skriver dels om att Sverige behöver en bättre uppföljning och en mer kvalitativ statistikserie som ger bättre information om de narkotikarelaterade dödsfallen. Det är viktigt inte minst som underlag till de politiker som bär det högsta ansvaret för att ta fram en välfungerande narkotikapolitik. Som det är i dag brister statistiken i såväl insamling som presentation, läs mer i debattartikeln om våra resonemang!

Senast uppdaterad måndag, 24 August 2015 11:40

Läs mer: Debattartikel i Dagens Samhälle

Naloxon ska finnas över hela Sverige

I tisdags publicerades nya siffror för narkotikarelaterade dödsfall. De uppgick till rekordet 765 förra året. Det är ett allvarligt problem och RFHL kommer att presentera vår officiella kommentar till dessa dödsfall inom kort. Bland de åtgärder vi föreslår för att minska dessa dödsfall ingår att sprida Naloxon över hela landet.

Naloxon är ett effektivt motgift mot opiat- och opioidöverdoser, till exempel överdos av heroin. Dessa överdoser är en väsentlig del av de narkotikarelaterade dödsfallen och motgiftet finns och används i flera länder. Dock inte i Sverige än.

Senast uppdaterad torsdag, 20 August 2015 09:11

Läs mer: Naloxon ska finnas över hela Sverige

Hemlösa kvinnor använder oftare narkotika än män

Foto: Jeffrey Beall, CC BY-ND 2.0En organisation som arbetar för hemlösa i England publicerade för ett tag sedan en studie om hemlöshet och droganvändning. 

I studien ingick 3 355 individer. Resultat visade att den senaste månaden hade 37 % använt alkohol varje dag. 37 % hade använt kokain eller crack. 34 % hade använt heroin. 91 % hade psykisk problematik och 88 % hade även somatiska/fysiska problem.

Studien visar även att indikation på svårare beroendeproblematik är högre för kvinnor än för män:

Av den del som hade använt narkotika hade 33 % av kvinnorna använt heroin den senaste månaden, jämfört med 28 % av männen. 36 % av kvinnorna hade använt metadon den senaste månaden, jämfört med 29% av männen. 31 % av kvinnorna hade använt kokain/crack, motsvarande siffra för männen var 29 %.

Vad det gällde psykisk ohälsa var även den större för kvinnorna med 39 % av kvinnorna diagnostiserade för någon psykisk ohälsa (depression mm), för männen var andelen 33 %.


Studien ger viktig information till de som på olika sätt arbetar med hemlöshetsfrågan, inte minst utifrån ett genusperspektiv. Traditionellt har inte samhället uppmärksammat kvinnors problem och behov av (separat) vård i lika hög utsträckning som männens. Det är viktigt att olika instanser har med genusperspektivet i såväl insatser som i utvärderingar av vad som görs för denna grupp. RFHL driver sedan länge kravet på ökad medvetenhet om och hänsynstagande till genusperspektivet i beroende- och den psykiatriska vården.

Foto: Jeffrey Beall, CC BY-ND 2.0

Källa

Senast uppdaterad tisdag, 18 August 2015 13:03

Sofias kamp mot staten

Just nu har vi lite problem med hemsidan och kan inte lägga ut det nya numret av Oberoende . Så länge lägger vi ut artikeln om Sofias kamp mot staten eftersom slutet försvann i den tryckta tidningen.

 

Sofias kamp mot staten – öppnar för nya möjligheter för omhändertagna barn


 

FÖRSTA ETAPPEN av Sofia Rapp-Johanssons stämning av svenska staten är över. Tingsrättens dom i det unika målet faller den 18 juni.

  Läs mer 

Senast uppdaterad lördag, 04 July 2015 15:28

Semesterstängt

Kansliet har semesterstängt, Vecka 28 29 30 och 31
Trevlig sommar önskar Förbundsstyrelsen samt kansliet.

Senast uppdaterad måndag, 22 June 2015 09:03

Intagna med skrivkamp


Förra året tvångsplacerades drygt tusen ungdomar på LSU- och LVU-hem i Sverige. En del av dem för brottslighet, andra för missbruk. Vem lyssnar på vad dessa ungdomar har att säga om sitt liv och sin situation? Genom satsningen ”Skriva för förändring” får de chansen att göra sin röst hörd i samhällsdebatten.

 

Läs mer på ETC

Senast uppdaterad söndag, 14 June 2015 15:13

Öppet brev till alla medlemmar

Helgen den 5-7 juni träffades den nya styrelsen för RFHL riks för sitt första möte. Där bestämde vi att detta öppna brev ska publiceras. Den demokratiska processen, och det val som gjordes på kongressen i Riddarhyttan, mynnade ut i valet av befintlig styrelse men ledde också tyvärr till en splittring, något som vi alla beklagar djupt. Vi tappade, tyvärr, också två i styrelsen innan vi ens hade haft första mötet. Rolf och Dean kan olyckligtvis inte medverka i styrelsearbetet på grund av arbetsmarknadsregler.

Senast uppdaterad tisdag, 16 June 2015 10:01

Läs mer: Öppet brev till alla medlemmar

Sida 1 av 28

 

Nedtankningssida

Go to top