Du är här: Hem

Renovering pågår

 För kännedom!


Pga omorganisationen RFHL Riks genomgått vinter 2015-2016, kommer det dröja något innan vi kan lansera vår nya modernare hemsida.

Kansliet arbetar för fullt med att uppdatera nya hemsidan & vi kommer släppa den inom snar framtid!

Med Vänliga Hälsningar...

RFHL Riks

Senast uppdaterad måndag, 25 April 2016 12:11

Ny rapport idag från CAN om skolelevers drogvanor

CAN har idag presenterat årets rapport för droganvändningen bland skolelever (åk 9 och åk 2 i gymnasiet).

Undersökningen genomförs vid från början (före bortfall) i totalt 600 slumpmässigt utvalda skolor. Totalt har i år 4 961 elever i årskurs 9 och 4 198 elever i gymnasiets åk 2 lämnat in enkäter. Årets resultat visar inte på några dramatiska förändringar jämfört med tidigare år.

Senast uppdaterad fredag, 11 December 2015 15:31

Läs mer: Ny rapport idag från CAN om skolelevers drogvanor

Sammanfattning av UFOLD:s seminarium "Narkotika och dödsfall"

”Det har fungerat varje gång. Jag ser att han är blå, och sedan inom några få minuter står han upp.
Skulle ha haft det tidigare, har sett alldeles för många av dessa [överdoser].”
- citat av Naloxon-användare i Bergen, Norge, förmedlat under U-FOLD:s seminarium den 25/11-15.

 

Professor Fred Nyberg, U-FOLD/Uppsala Universitet, inledde seminariet med en kort översikt om de narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige och internationellt. Därefter övergick seminariet till att fokusera på situationen i de nordiska länderna ett i taget.

Senast uppdaterad torsdag, 10 December 2015 13:35

Läs mer: Sammanfattning av UFOLD:s seminarium "Narkotika och dödsfall"

RFHL kritiskt mot stängning av beroendevårdsenhet på Gotland

Region Gotland har stängt "Alkohol- och drogrådgivningen" på Gotland eftersom personalgruppen passade bra i arbetet med flyktingmottagandet. Enligt tjänstemän kommer detta ge konsekvenser och en försämrad vård för individer med beroende.

Den 19/11 hade vi en debattartikel om detta publicerad i Gotland Allehandas papperstidning. Vi är kritiska dels mot den dåliga planeringen, dels mot att den utsatta gruppen med beroendeproblem drabbas så ensidigt att en hel enhet stängs och dels mot att det riskerar att öka rasismen i samhället när grupper ställs emot varandra på detta sätt i stället för att flera grupper får bidra solidariskt. Vilken annan grupp i samhället hade politiker och tjänstemän tyckt att det var passande att stänga en hel enhet för? Agerandet är inte acceptabelt.

Region Gotland svarade på vår debattartikel (se nedan för sammanfattning) den 24/11, ett svar som inte ändrar vår kritik.

Senast uppdaterad fredag, 27 November 2015 09:40

Läs mer: RFHL kritiskt mot stängning av beroendevårdsenhet på Gotland

Replik till Carnegie Institutet om avkriminalisering

Svenska Carnegieinstitutet beställde en opinionsundersökning av SIFO om svenskarnas syn på avkriminalisering av eget narkotikabruk. Det blev till en debattartikel i SVD i helgen. Flera tidningar plockade utan källkritik upp debattartikeln som en nyhet i stället för den opinionsbildning det var med vinklad frågeställning.

Vi reder i vår replik ut hur en opinionsundersökning fungerar och lägger fram argument för en avkriminalisering.

Senast uppdaterad tisdag, 24 November 2015 13:42

Debattartikel: avkriminalisera det egna bruket!

RFHL hade i fredags en debattartikel i Dagens Samhälle om behovet av att avkriminalisera det egna bruket av narkotika. Bakgrunden är SVT:s granskning i förra veckan om polisens fokusering på ringa narkotikabrott i stället för grövre brott.

Läs den här!

Senast uppdaterad måndag, 16 November 2015 14:30

RFHL i debatt med minister Gabriel Wikström

Foto: Kristian Pohl/ RegeringskanslietFolkhälsominister Gabriel Wikström skrev på onsdagen en debattartikel i Aftonbladet om tre nya utredningar han tagit initiativ till. Han använder visserligen tre olika ord för "utredning", men innebörden är just att ministern tillsätter tre utredningar.

Det är alltid bra med kunskap, men det svenska drogområdet behöver just nu är inte primärt nya utredningar. Sverige har tillräckligt med information för att börja agera med åtgärder. Vi vill se handling nu, vilket vi skrev om i vår replik till ministern.

Vi tar även upp tankarna kring mer juridiskt fokus på tillvägagångssättet för att minska problemen med nätdroger. Vi tror inte att det är rätt väg för att agera mot nätdrogsproblematiken, något vi även berört i ett pressmeddelande i förra veckan.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Senast uppdaterad torsdag, 05 November 2015 09:15

Om spice och ADHD-medicin bland unga

Sveriges Radio P4 Västerbotten rapporterar om att polis och ungdomar i Umeå hävdar att snacket bland ungdomar inte längre handlar om spice utan om ADHD-mediciner. Det stämmer säkert. Att spiceanvändningen har gått ner är det många källor som har förmedlat sedan i våras. P4 för fram att ingen riktigt vet varför men återger att en polisman tror att ungdomarna blivit skrämda.

Att ungdomar påverkats av skriverierna i media under 2014 när spice kopplades till flera dödsfall stämmer förmodligen också. Men det är som polismannen är inne på bara en liten del av förklaringen. Det finns andra delförklaringar också. Inte minst att de substanser som ersatte tidigare spice-varianter efter narkotikaklassningen vid senaste årsskiftet inte gav det rus som efterfrågades. Det i sin tur kan ha sin förklaring i att i andra delar av världen används fortfarande de varianter som orsakade de svenska problemen förra hösten/vintern, och därmed finns det inga större incitament för producenter att lansera nya potenta substanser enbart för den i sammanhanget lilla svenska marknaden. Att ropa hej innan man kommit över ån är alltså dumt.

Senast uppdaterad torsdag, 29 October 2015 15:06

Läs mer: Om spice och ADHD-medicin bland unga

Metastudie om att minska Hepatit C-virus

 

En ny metastudie (sammanslagning av flera forskningsartiklar) som presenterades på den internationella Harm Reduction-konferensen i Malaysia i förra veckan redovisar intressanta och viktiga resultat om hur vi kan nå bättre hälsoeffekter hos utsatta grupper som injicerande opiatanvändare. Det hela handlar om ett skademinskande perspektiv på de delar av socialpolitiken som berör folkhälsofrågan och beroendevården.

Senast uppdaterad måndag, 26 October 2015 14:40

Läs mer: Metastudie om att minska Hepatit C-virus

Om ensamkommande flyktingbarn och droger

Inom beroendeområdet finns det några grupper som är mer utsatta. Det handlar bland annat om kvinnor, HBTQ-personer och individer med så kallad dubbeldiagnos. Men det handlar även om en relativt ny och ouppmärksammad grupp, ensamkommande flyktingbarn. I veckan har det hållits ett seminarium om detta vid Uppsala Universitets särskilda enhet för beroendeproblematik, U-Fold.

Ensamkommande flyktingbarn har uppmärksammats en del den senaste tiden men är inget nytt fenomen, under tidigare ”flyktingströmmar” har det också kommit barn ensamma till Sverige. Det som är ”nytt” nu är, förutom att det kommer barn från nya länder, det stora antalet som kommer. 2013 registrerades 3 852 barn, 2014 var siffran 7049 och för 2015 har det hittills kommit över 17 000 ensamkommande barn (de senaste sju dagarna över 2 300 barn).

Föreläsningarna inleddes med att professor Fred Nyberg gick igenom lite av den knapphändiga forskning som finns om detta särskilda problemområde. Forskningen kommer främst från USA där man studerat ensamkommande barn från Central- och Syd-Amerika. Studierna visar att barn från de mer våldsdrabbade områdena oftare har en problematik med psykisk ohälsa, kriminalitet och droger. 

Senast uppdaterad fredag, 16 October 2015 20:27

Läs mer: Om ensamkommande flyktingbarn och droger

Qrut-föreläsning i Örebro

Den 11 november är det föreläsning om Qrut i Örebro. Arrangerar gör QvinnoQulan Örebro tillsammans med NBV.

Föreläsningen äger rum klockan 13-17 i A-huset, Köpmangatan 27.

Läs mer i denna PDF!


Senast uppdaterad onsdag, 07 October 2015 14:31

Internetapotek - ett växande problem

Tidigare har fokus på problem med internethandel främst rört så kallade nätdroger. Men det finns en allt för lite uppmärksammad annan aspekt på problematiken – handeln med falska läkemedel.

I en artikel i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften The Lancet finns en intressant artikel. Det handlar om en rapport som tar upp utvecklingen och problematiken kring försäljning av receptbelagda läkemedel över internet. Handeln med falska läkemedel är omfattande, en mångmiljardindustri.

Senast uppdaterad tisdag, 06 October 2015 11:17

Läs mer: Internetapotek - ett växande problem

Sida 1 av 29

 

Nedtankningssida

Go to top