Du är här: Hem

Bra beroendevård har inget med huvudmannaskap att göra

Efter regeringsskiftet har beroendevården börjat diskuteras igen. Men det man diskuterar är huvudmannaskapet. En fråga som måste betecknas som oviktig om man vill ha en bättre beroendevård.

Senast uppdaterad tisdag, 03 March 2015 14:46

Läs mer: Bra beroendevård har inget med huvudmannaskap att göra

Stockholmspolitiker vill ha en lagändring

Nu vill Stockholms hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (FP) se en sänkt åldersgräns för sprututbyte.

– Hiv och hepatit är förfärliga sjukdomar som inte ska behöva drabba unga människor bara för att de inte kan få den här hjälpen, säger hennes presschef Rasmus Jonlund.

Senast uppdaterad tisdag, 03 March 2015 13:57

Läs mer: Stockholmspolitiker vill ha en lagändring

Strikta regler tvingar heroinister till självmedicinering

Forskare vid Malmö högskola identifierar en rad hinder för framgångsrik substitutionsbehandlingen i en ny studie.  Det svenska behandlingsystemet exkluderar vissa patientgrupper, vilket innebär ökad utsatthet samtidigt som det göder den illegala marknaden för preparat som metadon och buprenorfin.

Senast uppdaterad tisdag, 03 March 2015 13:05

Läs mer: Strikta regler tvingar heroinister till självmedicinering

Landstinget vill ha sprututbytesprogram i Sörmland

Landstinget Sörmland kommer göra en ny kartläggning av kommunernas inställning till sprututbytesprogram, berättar P4 Radio Sörmland.

Senast uppdaterad onsdag, 25 February 2015 13:32

Läs mer: Landstinget vill ha sprututbytesprogram i Sörmland

FN kritiserar utskrivning av amfetamin till barn med ADHD

FN:s barnrättskommitté är starkt oroad över ökningen av ADHD-diagnoser och den höga förskrivningen av amfetamin- eller amfetaminliknade mediciner till barn med ADHD i Sverige. 

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio:

Senast uppdaterad fredag, 13 February 2015 13:10

Beroendets uppkomst

Johann Hari:Beroendets uppkomst och dess anledningar

 

Det är nu etthundra år sedan droger började förbjudas. Genom detta långa sekel av krig mot drogerna har vi fått höra en historia om beroende från såväl lärare som staten. Denna historia sitter så djupt hos oss att vi tar den för given. Det verkar självklart och sant. Innan jag, för tre och ett halvt år sedan påbörjade min resa på 4000 mil inför min kommande bok Chasing The Scream: The First And Last Days Of The War on Drugs, för att ta reda på vad det var som drev kriget mot drogerna, trodde jag också att det var sant. Det som jag lärde mig på vägen var att nästan allt som vi har fått höra om beroende är fel – och det finns en helt annan historia som väntar oss, om vi är redo att höra den.

Senast uppdaterad onsdag, 11 February 2015 09:37

Läs mer: Beroendets uppkomst

Förbud mot försäljning av Alvedon närmar sig

Antalet personer som förgiftas av värktabletter med paracetamol har ökat kraftigt sedan försäljning tilläts utanför apotek, enligt en ny studie. Framför allt är det yngre kvinnor som tar medvetna överdoser.
Ett förbud mot att sälja Alvedon i tablettform i mataffären rycker nu närmare.

Läs hela artikeln i DN:

Senast uppdaterad onsdag, 11 February 2015 08:51

"Inför sprututbyte i hela landet!"

Över 800 narkotikamissbrukare smittas varje år i Sverige av den allvarliga leversjukdomen hepatit C. Därför menar Folkhälsomyndigheten i en ny rapport att sprututbyte bör införas i hela landet i kampen mot spridningen.

Läs hela artikeln och se inslaget i Svt:

Senast uppdaterad söndag, 01 February 2015 07:54

Deprimerade äldre blir inte hjälpta av SSRI

Många äldre med depression blir inte hjälpta av antidepressiva läkemedel. Däremot kan psykologisk behandling som problemlösningsterapi lindra depressionssymtomen hos personer över 65 år. Det konstaterar SBU i en ny rapport.

Läs hela artikeln i Läkartidningen:

Senast uppdaterad lördag, 31 January 2015 08:35

Reaktioner på vårt temanummer om ADHD

Då vårt sista nr av Oberoende väckte starka reaktioner i många olika kretsar bl.a. Attention så tycker jag det är på sin plats att de som företräder människor med adhd-diagnoser får möjlighet att ge sin syn på detta temanummer. Därför publicerar vi detta brev dels på hemsidan och dels i nästa nummer av Oberoende.

Inger Forsgren

Ordförande RFHL/

 

Nedan följer Attentions svar:

RFHL:s temanummer om ADHD beskriver ADHD-behandling som ett sätt att medicinera bort samhällsproblem. Det är ett återkommande tema i flera av artiklarna och även beskrivningen på förstasidan. Vi på riksförbundet Attention reagerar på hur ADHD och läkemedelsbehandling beskrivs och vilka slutsatser som dras i tidningen.

Senast uppdaterad lördag, 31 January 2015 08:26

Läs mer: Reaktioner på vårt temanummer om ADHD

Patienter har inget med läkemedel att göra

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet kommer idag en nyhet om att statssekreteraren Agneta Karlsson ”tar emot ett femtontal aktörer för att gemensam utarbeta en nationell plattform för det fortsatta arbetet med utmaningar på läkemedelsområdet.”

Pressmeddelandet fortsätter:
”– Ett partssammansatt arbete kommer att utgöra en viktig del i strävan efter att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.”
 ”– Läkemedelsområdet är komplext och vi behöver fokusera på områden som kräver samordning och samsyn av berörda, säger statssekreterare Agneta Karlsson.”
Inbjudna till mötet är alltså de som ministern anser vara närmast berörda. Följande aktörer räknas upp: ”Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsindustriföreningen, E-hälsomyndigheten, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges Apoteksförening, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund samt landstingen.”

Socialdepartementet anser att parter och aktörer på läkemedelsområdet är företrädare för myndigheter, vårdgivare, profession och industri. Inte en patient så långt ögat når. Socialdepartementet anser alltså att patienter inte är berörda av frågan om läkemedel.
 Per Sternbeck, förbundssekreterare på RFHL säger följande i en kommentar:
 - I ett land där tiotusentals människor är beroende av läkemedel förskrivna från sjukvården, i ett land där svårt sjuka patienter nekas läkemedel av kostnadsskäl, i ett land där biverkningar av läkemedel skadar och dödar tusentals patienter varje år, är det verkligen anmärkningsvärt att Socialdepartementet inte anser att patienter är en part i denna process.

Senast uppdaterad fredag, 23 January 2015 09:52

Mer tid åt patienten löser svåra missbruksproblem


Flera läkare och många diagnoser gör att vården missar grundorsaken till patienters besvär, menar överläkare Olof Blix efter vår rapportering om Anna som missbrukat läkemedel i många år.

– När man ser en kaskad av sådana här diagnoser inom samma område då tänker jag att det här handlar om att man helt enkelt inte har riktigt koll på vad egentligen är för grundorsak. Och det jag ser när man behandlar med benzodiazepiner så skymmer man ofta sikten på ursprungsproblemet, säger överläkare Olof Blix.
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio:

Senast uppdaterad fredag, 23 January 2015 08:35

Sida 1 av 26

Nedtankningssida

 

Go to top