Du är här: Hem

Reaktioner på vårt temanummer om ADHD

Då vårt sista nr av Oberoende väckte starka reaktioner i många olika kretsar bl.a. Attention så tycker jag det är på sin plats att de som företräder människor med adhd-diagnoser får möjlighet att ge sin syn på detta temanummer. Därför publicerar vi detta brev dels på hemsidan och dels i nästa nummer av Oberoende.

Inger Forsgren

Ordförande RFHL/

 

Nedan följer Attentions svar:

RFHL:s temanummer om ADHD beskriver ADHD-behandling som ett sätt att medicinera bort samhällsproblem. Det är ett återkommande tema i flera av artiklarna och även beskrivningen på förstasidan. Vi på riksförbundet Attention reagerar på hur ADHD och läkemedelsbehandling beskrivs och vilka slutsatser som dras i tidningen.

Senast uppdaterad lördag, 31 January 2015 08:26

Läs mer: Reaktioner på vårt temanummer om ADHD

Patienter har inget med läkemedel att göra

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet kommer idag en nyhet om att statssekreteraren Agneta Karlsson ”tar emot ett femtontal aktörer för att gemensam utarbeta en nationell plattform för det fortsatta arbetet med utmaningar på läkemedelsområdet.”

Pressmeddelandet fortsätter:
”– Ett partssammansatt arbete kommer att utgöra en viktig del i strävan efter att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.”
 ”– Läkemedelsområdet är komplext och vi behöver fokusera på områden som kräver samordning och samsyn av berörda, säger statssekreterare Agneta Karlsson.”
Inbjudna till mötet är alltså de som ministern anser vara närmast berörda. Följande aktörer räknas upp: ”Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsindustriföreningen, E-hälsomyndigheten, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges Apoteksförening, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund samt landstingen.”

Socialdepartementet anser att parter och aktörer på läkemedelsområdet är företrädare för myndigheter, vårdgivare, profession och industri. Inte en patient så långt ögat når. Socialdepartementet anser alltså att patienter inte är berörda av frågan om läkemedel.
 Per Sternbeck, förbundssekreterare på RFHL säger följande i en kommentar:
 - I ett land där tiotusentals människor är beroende av läkemedel förskrivna från sjukvården, i ett land där svårt sjuka patienter nekas läkemedel av kostnadsskäl, i ett land där biverkningar av läkemedel skadar och dödar tusentals patienter varje år, är det verkligen anmärkningsvärt att Socialdepartementet inte anser att patienter är en part i denna process.

Senast uppdaterad fredag, 23 January 2015 09:52

Mer tid åt patienten löser svåra missbruksproblem


Flera läkare och många diagnoser gör att vården missar grundorsaken till patienters besvär, menar överläkare Olof Blix efter vår rapportering om Anna som missbrukat läkemedel i många år.

– När man ser en kaskad av sådana här diagnoser inom samma område då tänker jag att det här handlar om att man helt enkelt inte har riktigt koll på vad egentligen är för grundorsak. Och det jag ser när man behandlar med benzodiazepiner så skymmer man ofta sikten på ursprungsproblemet, säger överläkare Olof Blix.
Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio:

Senast uppdaterad fredag, 23 January 2015 08:35

Mer pengar till missbruksvård i Göteborg

Göteborg lägger fyra gånger mer pengar per invånare på missbruksvården än vad Stockholm gör.

– Vi har tydliga riktlinjer: där frivillig vård inte räcker till använder vi LVM-insatser stipulerade i lagstiftningen, säger Jahja Zeqiraj (S), ordförande i Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

Läs hela artikeln i DN:

Senast uppdaterad tisdag, 20 January 2015 08:57

Läkemedelsstatistik

Enligt statistik från eHälsomyndigheten la vi förra året ut, i kronor räknat, på recept:


Antidepressiva: 113 270 282
Lugnande medel: 48 438 388
Medel vid alkoholberoende: 7 819 067
Medel vid opioidberoende: 21 118 888
Morfinliknande medel: 152 697 350
SSRI: 61 682 271 
Sömnmedel: 81 159 069


Källa: Gunnar Bergendahl

Senast uppdaterad tisdag, 20 January 2015 08:50

Läkemedel orsak till var tionde akutinläggning hos äldre

Läkemedel är orsaken till nästan var tionde akut inläggning av äldre på sjukhus, visar en rapport från Socialstyrelsen.
 Drygt åtta procent av alla gånger en äldre person läggs in akut på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar. Cirka 60 procent av de gångerna skulle kunna förebyggas. Detta enligt en nypublicerad sammanställning från Socialstyrelsen.
Läs hela artikeln i Läkartidningen:

 

Senast uppdaterad onsdag, 14 January 2015 10:37

"Dödsfallen i spice visar att vi måste tänka om"

Skrämselpropaganda och förbud hjälper inte mot det ökande narkotikamissbruket. Vi måste i stället fokusera på vård och skadelindring. Först och främst bör vi avkriminalisera bruket av narkotika, skriver Magnus Callmyr, narkotikapolitisk debattör och författare, i en replik.

Läs hela artikeln i Dagens samhälle:

Senast uppdaterad onsdag, 14 January 2015 10:20

Varför ska man leva när man inte har något liv?

För drygt två år sedan drabbades jag av en hjärtinfarkt som troligtvis utlöstes av en lång tid av social vilsenhet vilken i huvudsak grundade sig på usel ekonomi, arbetslöshet och osäkerhet kring om jag hade någon bostad eller ej.

I åratal hade jag stretat på och förträngt oro och ångest tills min kropp slutligen reagerade på detta sätt.

Jag fick en utmärkt somatisk vård på hjärtavdelningen, lappades effektivt ihop och åkte tillbaka till samma destruktiva ovisshet som hade utlöst infarkten.  Jag var extremt trött under konvalescensen men Arbetsförmedlingen tvingade in mig i olika meningslösa aktiviteter. Kronofogden jagade mig samtidigt som socialförvaltningen nekade mig tandvård.

Senast uppdaterad tisdag, 02 December 2014 11:40

Läs mer: Varför ska man leva när man inte har något liv?

Socialstyrelserapport

Socialstyrelsens rapport Förskrivning av psykofarmaka till placerade barn och ungdomar  är en nedslående läsning. Det är rätt skrämmande siffror även om man naturligtvis måste hålla i minnet att det inte är ett tvärsnitt av svenska ungdomar som blir placerade utan man får anta att psykiska/psykiatriska avvikelser kan vara bidragande orsak till placeringen.

Senast uppdaterad torsdag, 20 November 2014 10:23

Läs mer: Socialstyrelserapport

Helhetssyn räddar liv i psykvården

 

Stora brister inom sjukvården gör att psykiskt sjuka riskerar att dö 15-20 år för tidigt i kroppsliga sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt eller cancer. Men på Huddinge psykosmottagning har man i över tio år satsat extra mycket på patienternas fysiska hälsa.

Läs hela artikeln i SvD:

Senast uppdaterad tisdag, 18 November 2014 10:29

Antipsykotika till äldre minskar

 

Användningen av antipsykotiska läkemedel bland personer över 75 år har nästan halverats sedan 2005, visar öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar 2014.

Andelen äldre över 75 år som hämtar ut »olämpliga läkemedel« har minskat med 41 procent sedan 2005. För antipsykotiska läkemedel är minskningen 46 procent.
Läs hela artikeln i Läkartidningen:

 

Senast uppdaterad tisdag, 18 November 2014 10:21

Ledning för rättspsyk åtalsanmäls för tvångsgipsning

Ledningen för rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö åtalsanmäls misstänkt för olagliga tvångsåtgärder av Ivo.
Läs hela artikeln i Dagens medicin:

Senast uppdaterad måndag, 03 November 2014 09:48

Sida 1 av 25

Nedtankningssida

 

Go to top